“เทพไท”วอนพรรคการเมืองอย่าจัดม็อบเสียเอง

"เทพไท" วอนพรรคการเมือง อย่าจัดม็อบเสียเอง ไม่ควรสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มใดๆ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นการคืนสิทธิเสรีภาพในการ ชุมนุมให้กับประชาชน ที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่อจากนี้ไปก็จะมีการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงพลังของกลุ่มต่างๆให้เห็นมากขึ้น แต่ขอให้ทุกฝ่ายจัดกิจกรรมการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการชุมนุม จนเกิดเป็นม็อบชนม็อบขึ้นมา ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองเพราะการชุมนุมของแต่ละกลุ่มก็จะมีมวลชนที่หลากหลาย เหมือนกับกลุ่มคณะราษฎร 2563 ที่มีข้อเรียกร้องหลัก 3ข้อ ซึ่งใน 3 ข้อนี้ ก็อาจะจะมีมวลชนเห็นด้วยกับข้อเสนอเพียงบางข้อ เช่น ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออก และต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนการชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถาบัน ก็เช่นเดียวกันอาจจะมีเป้าหมายในการปกป้องสถาบัน แต่ไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการ หรือรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ได้ปรากฏให้เห็นในการชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถาบัน ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมาแล้ว ซึ่งเป็นสิทธิ์ของมวลชนในการชุมนุมของแต่ละฝ่าย

ส่วนตัวเห็นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิทางการเมืองของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเห็นชอบกับข้อเสนอทั้งหมด หรือเพียงบางข้อของการชุมนุมก็ได้ สำหรับตนได้แสดงเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจน ว่าสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ต้องการรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เอาการสืบทอดอำนาจของฝ่ายเผด็จการ

จึงขอเรียกร้องมายังกลุ่มกลุ่มการเมือง นักการเมือง และพรรคการเมือง ไม่ควรสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มใดๆ ควรปล่อยให้การชุมนุม หรือการแสดงออกของประชาชนเป็นไปโดยธรรมชาติ ต้องไม่มีการจัดตั้ง ไม่มีการระดมคน ไม่มีการว่าจ้าง ขอให้เป็นความสมัครใจ และความเชื่อในอุดมการณ์ของแต่ละบุคคลจะเหมาะสมกว่า

ข่าวน่าสนใจ

Close