มติพท.”สมพงษ์”หวนนั่งหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย มีมติเลือก "สมพงษ์" นั่งหัวหน้าพรรคต่อ ด้วยคะแนนเสียง 376 เสียง ขณะ "ประเสริฐ" เลขาฯ "อนุดิษฐ์"  รองหัวหน้าพรรค

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทย มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยไม่มีคู่แข่ง ด้วยคะแนนเสียง 376 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 413 คน ส่วนเลขาธิการพรรคก็เป็นไปตามคาด นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรองหัวหน้าพรรค ซึ่งมีทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายพิชัย นริพทะพันธุ์ นายสุทิน คลังแสง นายไชยา พรมมา พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทร์พิงค์ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส่วนรองเลขาธิการพรรรค มี 5 คน ประกอบด้วยนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล นายคุณากร ปรีชาชนะชัย และนายนพ ชีวานันท์ ส่วนเหรัญญิก คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ขณะที่นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนพรรค

ด้านโฆษกพรรคคือ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ และกรรมการบริหาร อีก 4 คน ประกอบด้วยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายสรวงศ์ เทียนทอง นายองอาจ วงษ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

อย่างไรก็ตาม การเลือกกรรมการบริหารพรรคในครั้งนี้ มี voter 413 คน นอกจาก ส.ส.และสาขาพรรค โดยมีตัวแทนเขตมาร่วมเลือกด้วย

โดยนายสมพงษ์ กล่าวหลังจากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรค อีกครั้ง ว่าขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เลือกตนกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤตทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่ได้ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง มีความจำเป็นต้องปรับตัวปรับโครงสร้างในการบริหารภาครัฐให้สามารถที่จะแบกรับภาระและให้เป็นที่หวังพึ่งของประชาชน

ภารกิจสำคัญอย่างแรกคือจะต้องมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทยยึดมั่นในจุดยืนนี้มาโดยตลอด ยืนยันที่จะร่วมมือกับทุกเครือข่ายเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดกติกา ที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกด้าน ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภารกิจที่ 2 คือความมุ่งมั่นที่จะแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชน โดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังประสบอยู่ สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะต้องทำต่อจากนี้ไปคือการระดมกำลังทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลิตนโยบายหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นรูปธรรมดังเช่นในอดีต ภารกิจที่ 3 คือกระชับความสัมพันธ์ในส่วนสมาชิกด้วยกันรวมถึงประชาชนและกลุ่มประชาสังคมทุกเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น

ภารกิจสุดท้ายคือการรวบรวมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการถ่ายทอดและสื่อสารไปยังประชาชนและผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อให้รับรู้ปัญหาและสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้ของประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามก็มีกรรมาการบริหารชุดใหม่นี้ เป็นการผนึกกำลังร่วมกับคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า ที่จะร่วมจับมือและถักทอความหวังและความฝันเพื่อให้ประชาชนได้กินอิ่มหลับนอนสบายและมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยย้ำว่านี่คืออุดมการณ์อันสูงส่งของพรรคเพื่อไทย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close