“ชวน”ขออย่าห่วงแก้รธน.ฉบับประชาชนถูกตีตก

"ชวน" ขออย่าห่วงแก้ รธน.ฉบับประชาชน ถูกตีตก ยันประธานมีสิทธิ ดึงกลับมาพิจารณาใหม่ได้

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ ในสมัยประชุมหน้า เดือน พ.ย. นี้ว่า อย่าเพิ่งกังวลว่าสมัยประชุมหน้า ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะถูกลงมติคว่ำ จนไม่สามารถเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อีกตลอดสมัย และส่งผลให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เสนอโดยกลุ่มไอลอว์ ต้องตกไปด้วยเพราะ เป็นร่างกฎหมายในหลักการเดียวกันนั้น พร้อมยืนยันว่า ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41 ตนมีอำนาจที่จะนำเรื่องที่ตกไปกลับมาพิจารณาซ้ำได้ เมื่อพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป แต่ขอว่าอย่าเพิ่งไปสมมุติว่าสมัยหน้าจะมีการลงมติอย่างไร

ส่วนความหวังจะอยู่ที่ประธานรัฐสภาใช่หรือไม่หากถูกตีตกนั้น นายชวน กล่าวว่า ใช่ แต่ยังไม่ถึงตอนนั้น อย่าเพิ่งไปตั้งสมมุติฐานให้เป็นปัญหา ส่วนเหตุการณ์ใดที่จะเป็นเงื่อนไขให้สามารถนำญัตติที่ตกไปแล้วกลับมาพิจารณาใหม่นั้น กล่าวว่า ยังไม่เกิดเรื่อง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close