โปรดเกล้าฯพล.ต.อ.สุวัฒน์เป็นผบ.ตร.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" เป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 298 ราย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close