“สมเจตน์”ค้านยกเลิกรธน.ฉบับเก่าไปร่างฉบับใหม่

"พล.อ.สมเจตน์" ค้านยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าไปร่างฉบับใหม่ ชี้เป็นประวัติศาสตร์วนเวียนซ้ำซากไม่รู้จบสิ้น

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. อภิปรายว่าการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าไปร่างฉบับใหม่เป็นประวัติศาสตร์ที่วนเวียนซ้ำซากไม่รู้จบสิ้น เหตุการณ์ครั้งนี้เคยเกิดในสมัยปี 2555 สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เป็นเรื่องทำนองเดียวกับปัจจุบัน ที่พรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลเสนอ โดยการแก้ไขครั้งนี้ผู้เสนอญัตติให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลต่อโครงสร้างสถาบันในสังคมและส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง จึงต้องแก้ไขเพื่อระงับความขัดแย้ง ตนเห็นว่า ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นยุคที่รัฐบาลกุมเสียงข้างมากได้ และแก้ไขที่มาของ ส.ว. และให้ ส.ว. เสนอแก้ไขปัญหาการยุบพรรคให้ ส.ส. เหมือนผลัดกันเกาหลัง เนื่องจากรัฐบาลกุมเสียงข้างมาก มีการรีบเร่งแก้ไขที่มาของ ส.ว. จนเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ถูกประณามว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา และเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ภาพเหตุการณ์นั้นก็ยังติดตา ตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเห็นร่วมกันของทุกฝ่าย และการไปตัดเงื่อนไขสำคัญที่ต้องได้รับความเห็นชอบกับ ส.ว. 1 ใน 3 และ ส.ส.ฝ่ายค้าน 20% มันก็จะทำให้สภากลับไปเป็นสภาทาส ที่มีเผด็จการรัฐสภาเหมือนเดิม เสียงข้างมากไม่ฟังเสียงข้างน้อย หลายคนไปตำหนินายมีชัย ฤชุพันธ์ แต่ตนเห็นว่าต้องขอบคุณที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีของรัฐสภา ว่าแม้เสียงข้างน้อย 20% ก็สามารถยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ได้

นักการเมืองหลายคนอ้างว่าการแก้ไขโดยการเพิ่มหมวดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เหมือนปี 2540 ที่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แต่ตนเห็นว่าแนวทางที่เคยทำมาแล้วในอดีต หากจะเอามาเป็นต้นแบบปฏิบัติจะต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมือนกัน ปี 2539 สังคมมีความสามัคคี แม้จะเห็นต่างแต่ไม่แตกแยก และไม่มีคนกลุ่มใดที่มีพฤติกรรมเลวร้ายทำลายความคงอยู่ของสถาบัน ตอนนี้ประชาชนต้องกาประชาธิปไตย จึงได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน และมีระบบถ่วงดุลที่เข้มแข็ง

แต่เมื่อได้รัฐธรรมนูญที่ดี แต่รัฐบาลที่ไม่ดีชุดหนึ่งสร้าง 4 ปัญหา “แตกแยก แทรกแซง โกงกิน หมิ่นเจ้า” หลายคนประดิษฐ์วาทกรรมว่า ส.ว. สืบทอดอำนาจ พูดเหมือนตนเองเป็นเจ้าของประเทศเพียงผู้เดียว และสิ่งที่ตนเห็นมาคือรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับประชาชนสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนาน ผลพวงรัฐธรรมนูญ 2540 จากการบริหารของรัฐบาลชุดหนึ่ง และเหตุการณ์ตั้งแต่ 2547 จนถึงปัจจุบัน บ้านเมืองแตกแยก เผาบ้านเผาเมือง และทหารตำรวจเสียชีวิต มีกองกำลังติดอาวุธ ชายชุดดำ และถ้าเอาสถานการณ์ปี 2539 เอามาเทียบกับปี 2547 ถึงปัจจุบัน แตกต่างกันสิ้นเชิง ดังนั้นการจะเอาแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 มาเป็นแนวทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างไร

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close