กกต.ประกาศ”กรุงศรีวิไล”เป็นผู้ได้รับลต.จ.สมุทรปราการ

กกต. ประกาศ "กรุงศรีวิไล" เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง จ.สมุทรปราการ พร้อมแจ้งให้เข้ารับหนังสือรองรับตั้งแต่ 22 กย.63 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563. นั้น

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมากสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือกผู้สมัครหมายเลข 4. พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎแบบแบ่งขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close