แกนนำสลับปราศรัยท่ามกลางสายฝนโดยไม่มีการยุติการชุมนุม

แกนนำสลับปราศรัยท่ามกลางสายฝน โดยไม่มีการยุติการชุมนุม แม้ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ติดประกาศขอให้ยกเลิก เพราะไม่ได้ขออนุญาตตาม พรบ.ชุมนุมสาธารณะ

บรรยากาศกลุ่มแนวร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่บริเวณสนามหลวง ซึ่งถูกจัดเป็นเวทีชุมนุมใหญ่ บรรดาแกนนำยังคงสลับกันขึ้นปราศรัย ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาต่อเนื่อง โดยผู้ชุมนุมเตรียมพร้อมชุดกันฝนและร่ม เพื่อรอฟังการปราศรัยใหญ่ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 21.00 น. ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบบริเวณโดยรอบแผงกั้นของสนามหลวง มีการปิดประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานการดูแลชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเรื่องให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ โดยตามที่มีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดให้มีการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีการชุมนุมภายนอก ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะด้วยตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุม ตามพระราชบัญญัติการชุมนุม 2558 มาตรา 40 ถือเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 14 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบ และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอาศัยอำนาจตามมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงขอให้ผู้ชุมนุมยกเลิกการชุมนุมภายในเวลา 16:30 น. วันนี้ โดยในเอกสารคำสั่งดังกล่าวมีการลงชื่อของผู้กำกับสนชนะสงคราม ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และจนถึงขณะนี้มวลชนก็ยังไม่ยุติการชุมนุมแต่อย่างใด โดยยังคงมีการชุมนุมต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close