“พิธา”แนะรัฐ4แนวทางปรับงบฯ64ตอบโจทย์ประเทศ

"พิธา" แนะรัฐ 4 แนวทางปรับงบประมาณ ปี64 ตอบโจทย์ของประเทศและประชาชนมากขึ้น

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 วาระ 2 มาตรา 4 เรื่องวงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,286,000 ล้านล้านบาท ว่า จากการเดินทางไปในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน ได้รับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ว่า พวกเขาได้รับความลำบากและรู้สึกหมดอาลัยตายอยากมากที่สุดในชีวิต จึงมีข้อแนะนำไปยังรัฐบาล เพื่อเปลี่ยนให้งบประมาณปี 2564 สามารถตอบโจทย์ของประเทศและของประชาชนได้มากขึ้น
ได้แก่ 1. โครงสร้างงบประมาณยังคงไม่ตอบโจทย์มหาวิกฤติที่เผชิญอยู่ โลกปรับไทยต้องเปลี่ยนแบบ Big Bang ในเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ใช่การเปลี่ยนแบบนิดหน่อยธรรมดา แต่ปราฏกว่างบประมาณของกระทรวงหลักแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ไม่สามารถรองรับ วิกฤตและ After shock หรือภาวะหลังวิกฤตได้ 2. งบที่ตัด ตัดไม่จริง งบประมาณที่ตัดไปส่วนใหญ่เป็นการเลื่อนพิจารณาออกไปเป็นปีงบประมาณหน้าเท่านั้นโดยเฉพาะงบกลาโหมหรืองบประมาณบางโครงการ 3. รัฐราชการโตขึ้น 4% ทุกปีซึ่งโตเร็วกว่า GDP เสียอีก จากงบประมาณตามมาตรา 4 ทั้งหมดจำนวน 3.286 ล้านล้านบาท พบว่าเป็นงบบุคลากรภาครัฐไปแล้ว 1.1 ล้านล้านบาท หรือ 1 ใน 3 ของงบประมาณทั้งหมด การที่งบบุคลากรภาครัฐยังคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4% สวนทางกับจำนวนข้าราชการที่ปรับลดลง

4. ท้องถิ่นถูกรีดภาษี และได้เงินชดเชยไม่เพียงพอ แม้ว่าในวาระที่ 2 กรรมาธิการจะปรับเพิ่มงบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 5,900 หน่วย เป็นเงินงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลได้สั่งลดการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ซึ่งเป็นภาษีที่ท้องถิ่นเก็บเองใช้เอง ด้วยเหตุนี้ การลดภาษีดังกล่าวจึงกระทบกับ อปท. ทั้งหมด 7,800 หน่วยงานเป็นมูลค่าเงิน 34,000 ล้านบาท หมายความว่า จะยังมี อปท. อีกกว่า 2,000 หน่วยไม่ได้เงินชดเชยคิดเป็น 24,000 ล้านบาท ทั้งที่ อปท.คือหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close