ศาลรธน.สั่งเทพไทยุติงานสส.รอตัดสินปมพ้นสภาพ

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง "เทพไท" หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสาร ผลการประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ คณะกรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่

โดยผลการพิจารณา เห็นว่า เป็นกรณีที่กกต. ผู้ร้อง มีมติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ถูกร้อง มีเหตุสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตราดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ถูกร้อง ต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงโทษจำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกำหนดสิบปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา ผู้ร้องจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค4 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง หรือไม่กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตร 83 วรรค4 ประกอบวรรค1 ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับคำร้องขอของผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค2 นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close