“ชาวบ้านริธึ่ม”บุกสภาฯโวยรร.ดังสร้างตึกสูง

"ชาวบ้านริธึ่ม สุขุมวิท 50"บุกสภาฯ โวยโรงแรมดังสร้างตึกสูงกระทบ แถมยังทำ EIA เท็จ ร้อง ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ เร่งช่วยเหลือ

5 ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ นำโดย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา, น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร, น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง, น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.เขตดุสิต-บางซื่อ และนายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.เขตหนองจอก รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนย่านสุขุมวิท ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโรงแรมอินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวรงแรมดังสร้างตึกสูงกระทบ แถมยังทำ EIA เท็จ ร้อง ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ เร่งช่วยเหลือ

5 ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ นำโดย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา, น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร, น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง, น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.เขตดุสิต-บางซื่อ และนายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.เขตหนองจอก รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนย่านสุขุมวิท ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโรงแรมอินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาณาเขตพื้นที่ตั้งอยู่ในระยะประชิดถึง 2 ด้านกับอาคารชุดริธึ่ม สุขุมวิท 50 ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยจำนวนถึง 589 ห้องชุด ที่ผู้จัดทำรายงาน EIA จะต้องให้ความสำคัญสูงสุด เนื่องจากเป็นพื้นที่อ่อนไหวและมีจำนวนประชากรเกือบทั้งหมดของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยตรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขั้นตอนกระบวนการจัดทำรายงาน EIA ผู้จัดทำรายงานไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อห่วงกังวลของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดริธึ่ม สุขุมวิท 50 ผู้มีส่วนได้เสียหลักในระยะประชิดมาตั้งแต่ต้นแม้แต่ครั้งเดียว โดยมีการยื่นขอความเห็นชอบรายงาน EIA ต่อ คชก.กทม.

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ที่ได้มาในภายหลังนั้น ยังพบว่า ผู้จัดทำรายงานยังมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนบางส่วนที่ปรากฏในรายงาน EIA ซึ่งมีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ควรจะเป็นเวลาภายหลังจากที่ คชก.กทม. ได้ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากจะมีการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดริธึ่ม สุขุมวิท 50 ที่ไม่เป็นความจริง ด้วยการแสดงข้อความเท็จและปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรจะต้องนำเสนอต่อ คชก.กทม. รวมถึงในรายงาน EIA ด้วยแล้ว ยังมีการปกปิดไม่แจ้งให้เจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดริธึ่ม สุขุมวิท 50 ในฐานะประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลตามความจริงอย่างตรงไปตรงมา โดยนางกรณิศ กล่าวว่า เมื่อรับเรื่องแล้ว จะประสานส่งไปให้ กระทรวงทรัพยากรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดค้าน EIA ฉบับดังกล่าว ถ้าจะเริ่มต้นใหม่ ก็ต้องทำ EIA ใหม่

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close