ที่ปรึกษา”ชวน”แจงแก้รธน.ไม่ต้องฟังความเห็นตามม.77

ที่ปรึกษา"ชวน" แจง รปช. ยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 77

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) แถลงคัดค้านทุกญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่มีการรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 วรรค 2 ว่า ที่ผ่านมา สภาฯ เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งขณะนี้มีญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นมาแล้ว 7 ร่างที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ในการรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนโดยเขียนในหมวด 15 ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี 2 มาตรา คือมาตรา 255 และ 256 และไม่มีมาตราไหนในหมวดนี้ที่เขียนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีการรับฟังความคิดเห็น

นอกจากนี้ในส่วนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ซึ่งเขียนไว้ในหมวดที่ 6 ที่เกี่ยวกับการเสนอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ซึ่งไม่มีข้อไหนกำหนดว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนดังกล่าว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close