นายกฯวอนปชช.ทำบ้านเมืองสงบบอกไม่ต้องการอำนาจ

นายกฯ เป็นประธานมอบ "บ้านใหม่" ให้ชาวบางซื่อ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ วอนประชาชนทำบ้านเมืองสงบ เผยไม่ต้องการอำนาจ - ผลประโยชน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบ “บ้านใหม่” ให้ชุมชนบึงบางซื่อ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ที่พื้นที่พัฒนาบึงบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกยินดี แทนชาวชุมนุมบึงบางชื่อ ซึ่งวันนี้รัฐบาลได้ดูแลคนทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีสตางค์เท่านั้น แต่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ทั้งหมดแล้ว ทุกอย่างจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย ซึ่งรัฐบาลจะนึกถึงคนที่มีรายได้น้อยก่อนที่อันดับแรก โดยเฉพาะการเข้าถึงโอกาส วันนี้เราดูแลคนหลายกลุ่ม และมีนโยบายที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทำให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ แต่ทุกอย่างต้องร่วมมือร่วมใจกัน จึงไม่อยากให้ขัดแย้งกัน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับคนที่อยู่อาศัยทั้งในเมืองและต่างจังหวัด โดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะขับเคลื่อนดำเนินแผนตามที่วางไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แม้หลายคนมองว่ายุทธศาสตร์ชาติไม่มีประโยชน์ แต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 นั้น จะทำให้โครงการที่มีอยู่เดินหน้าต่อไปยังรัฐบาลหน้าได้ แต่หากไม่มี โครงการที่เคยวางไว้ก็หยุดลง ถ้าวันนี้ร่วมมือได้เร็ว ก็จะทำได้เร็ว

ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งหวังจะให้ทุกคนเข้าระบบและขออย่างกังวล ว่ารัฐบาลมีล้วงของมูล แต่ขอให้ระมัดระวังคนที่พูดหลอกลวงมากกว่า ซึ่งรัฐบาลหลอกลวงใครไม่ได้ พูดบิดเบือนไม่ได้ ไม่เหมือนบางคนที่ใช้โอกาส ซึ่งวันนี้ตนเองมาพบกับประชาชนตัวเป็นๆ การพูดตัวจริงและการพูดในโทรทัศน์คนละคนกัน และวันนี้ถือว่าได้มาอยู่กับผู้ทรงเกียรติ เพราะประชาชนคนผู้ทรงเกียรติของตน ซึ่งประชาชนก็เป็นคนที่เลือกผู้ทรงเกียรติ จึงขอให้ดูผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปในสภาด้วยก็แล้วกัน

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ทุกอย่างมีการเปลื่ยนแปลงตามลำดับ ให้เปลื่ยนแปลงในเวลารวดเร็วไม่รู้จะทำได้หรือไม่ แต่ขออย่างเดียวให้บ้านเมืองสงบสุข ประเทศก็จะเดินหน้าได้ เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น ไม่ใช่อะไรจะแย่หรือเลวไปทั้งหมด ไม่เช่นนั้นจะทำให้คนทำงานไม่มีกำลังใจ เพราะข้อเท็จจริงก็มีอยู่ หลังเผชิญปัญหาโควิด-19 แล้ววันนี้รัฐบาลต้องกู้เงินให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระ ซึ่งยืนยันว่า ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฏหมายทั้งหมด ที่รัฐบาลต้องทยายจ่ายและไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ก็ขอฝากใจไว้ให้กับทุกคน ต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกัน ขอให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยทางสังคม ไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะรุมเร้า และรัฐบาลต้องคอยตอบคำถาม กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง แต่พยายามทำให้เป็นเรื่อง ส่วนเรื่องที่เป็นเรื่อง กลับทำไม่ให้เป็นเรื่อง ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่า ขอให้ประชาชนมีความสุข บ้านเมืองสงบสุข มีความรักความสามัคคี ไมะเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ไม่ทำบ้านเมืองวุ่นวาย ซึ่งใครจะทำอะไร ก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พร้อมหวังให้ประชาชนร่วมกัน ทำให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสันติคือการพูดจากัน และยืนยันว่า ตนเองไม่ได้อะไรกับใครทั้งสิ้น ไม่ต้องการรักษาตำแหน่ง และไม่ต้องการอยู่ในอำนาจ หรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ตนเองต้องการอำนาจในการบริหาร เพื่อทำให้ประชาชนอยู่ภายใต้กฏหมาย ซึ่งตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว พร้อมย้ำว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนทุกช่วงอายุ อยู่ร่วมกันให้ได้ เพราะทุกคนล้วนพี่น้องพ่อแม่ทั้งนั้น ไม่สามารถแยกจากกันได้ จึงต้องมีรัฐบาลในการดูแล และบริหารหลายอย่าง ภายใต้ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน หากตรงไหนไม่ดีก็แก้ไข แต่ทั้งหมดต้องใช้กฏหมาย และกระบวนการของรัฐบาล เพราะนั้นคือระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close