พท.แถลงการณ์แนะนายกฯทำตามที่ประกาศไว้

เพื่อไทยออกแถลงการณ์ จี้สังคมเปิดใจรับฟังมุมมอง ความคิดเห็น ทัศนะที่แตกต่าง แนะนายกฯทำตามที่ประกาศไว้

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ตามที่สถานการณ์ของสังคมไทยขณะนี้ กำลังต้องการสติปัญญา และ เหตุผล ในการพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ สิ่งที่สำคัญ คือ สังคมควรเปิดใจรับฟังมุมมอง ความคิดเห็น ทัศนะที่แตกต่าง และร่วมกันยืนยันว่าการประณามและการข่มขู่คุกคามความเห็นที่แตกต่างนั้น มุมมองและท่าทีของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนที่เกิดขึ้นคือ การสะท้อนความคิดเห็น สะท้อนความหวังที่อยากจะเห็นอนาคตในประเทศ การแลกเปลี่ยนกับความเห็นที่แตกต่างอย่างสันติ และการเปิดใจรับฟังอย่างจริงใจเท่านั้น จึงจะนำไปสู่การสร้างทางออกของปัญหา และนำไปสู่การยุติข้อขัดแย้งต่างๆ ได้ในที่สุด อยากให้ทุกฝ่ายยึดมั่นตามหลักเหตุผล และร่วมกันสร้าง “พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย” เพื่อช่วยกัน แสวงหาคำ

ในช่วงเวลาปัจจุบันต้องร่วมกันเรียกร้อง อย่างจริงจัง ให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผล และหลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกรูปแบบ หากปล่อยให้เกิดการใช้ความรุนแรงจะนำไปสู่การสูญเสียที่มากมายเกินคาดคิด “รัฐบาล และกลไกของรัฐ”…ต้อง “ยุติการมองความเห็นต่างเป็นศัตรู และถือเป็นภัยคุกคาม”

นายกรัฐมนตรีควรทำให้ได้จริงตามที่ได้ประกาศไว้ที่ว่า จะรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ตนอยากจะบอกว่า “เมื่อท่านพูด คนจะฟัง เมื่อท่านทำ คนจะเชื่อ” ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกในรัฐสภา เพื่อยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ อยากให้ทุกฝ่าย ช่วยกันสร้างทางเลือกและทางออก ให้สังคมไทยร่วมกัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close