“สุทิน”ยัน17ส.ค.ฝ่ายค้านยื่นแก้รธน.มาตรา256

"สุทิน" ยัน 17 ส.ค. ฝ่ายค้านยื่นแก้ รธน. มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร. แน่นอน พร้อมลุ้นมีฝ่ายรัฐบาล-ภาคประชาชน ยื่นร่างประกบ

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงผลการประชุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน 6 พรรค ว่ามีมติที่จะยื่นญัตติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ในมาตรา 256 เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมเข้าชื่อแล้วตามที่กฎหมายกำหนดเกินกว่า 100 คน

โดยเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม นี้ในเวลา 10:30 น. จากนั้นจะติดตามว่าทางรัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายประกบมาด้วยหรือไม่ หรือร่างของภาคประชาชนหรือของเอกชน หรืออาจจะมีบางพรรคที่ยื่นญัตติที่แตกต่างจากนี้ไป เช่นอาจจะมีบางรายมาตราเพิ่มเข้าไป และคาดว่าจะสามารถพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้หลังจากยื่นญัตติแล้วภายใน 15 วันประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณา

ข่าวน่าสนใจ

Close