นายกฯมอบ”รมต.”รับผิดชอบงานรายจังหวัด

นายกฯ ลงนามคำสั่งมอบหมาย"รมต."รับผิดชอบงานรายจังหวัด ให้คำแนะนำ "คกก.ขับเคลื่อนไทยฯ"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

ทั้งนี้ ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 ส.ค.2563 นั้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามข้อ 3 ของคำสั่งดังกล่าว และเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว ลดปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 ส.ค.2563 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ดังต่อไปนี้

1.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบ จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรีและจ.ลพบุรี

2.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม รับผิดชอบ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และจ.ยะลา

3.นายปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง รับผิดชอบ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และจ.สมุทรปราการ

4.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง รับผิดชอบจ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ และจ.พิจิตร

5.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ และจ.ภูเก็ต

6.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร และจ.พิษณุโลก

7.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบ จ.ลำปาง และจ.เลย

8.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี

9.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ จ.หนองบัวลำภู จ.พะเยา และจ.เชียงราย

10.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์

11.นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ จ.ร้อยเอ็อ และจ.ขอนแก่น

12.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รับผิดชอบจ.บุรีรัมย์และจ.สุรินทร์

13.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม รับผิดชอบ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ

14.นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคมรับผิดชอบ จ.พัทลุง จ.ตรัง และจ.สตูล

15.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบ จ.ชุมพร จ.ระนอง และ จ.พังงา

16.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม และจ.กาญจนบุรี

17.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ รับผิดชอบ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ

18.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รับผิดชอบ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และจ.แม่ฮ่องสอน

19.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รับผิดชอบจ.สงขลา และจ.นครศรีธรรมราช

20.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย รับผิดชอบจ.นครพนม จ.สกลนคร และจ.บึงกาฬ

21.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม รับผิดชอบ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร และจ.ตาก

22.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน รับผิดชอบจ.กาฬสินธุ์และจ.มหาสารคาม

23.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน รับผิดชอบจ.แพร่และจ.น่าน

24.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม รับผิดชอบจ.ชลบุรีและจ.ฉะเชิงเทรา

25.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รับผิดชอบจ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง และจ.สระบุรี

26.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบจ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร และจ.สมุทรสงคราม

27.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการรับผิดชอบจ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว และจ.นครนายก

28.นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข รับผิดชอบจ.ระยอง จ.จันทบุรี และจ.ตราด

29.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม รับผิดชอบ จ.มุกดาหาร จ.อุดรธานี และจ.หนองคาย

ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีตามข้อ 1 เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบตลอดจนมีหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2563 และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ อำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 ส.ค.2563

คำสั่ง นร. ที่ 243-2563 มอบหมาย รมต.รับผิดชอบพื้น

คำสั่ง นร 242-63 คกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ข่าวน่าสนใจ

Close