ม็อบอาชีวะบุกสภาจี้จัดการสส.หนุนม็อบหมิ่นสถาบัน

ม็อบอาชีวะ บุกสภา ยื่นจัดการ นักการเมืองอยู่เบื้องหลังม็อบหมิ่นสถาบัน

ที่บริเวณริมถนน ฝั่งอาคารสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มแนวร่วมปกป้องสถาบันฯ นำโดย ศูนย์กลางประสานงานนักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันฯ นัดรวมตัวเพื่อยื่นเรื่องต่อรัฐสภาแสดงจุดยืนให้ดำเนินการกลับกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่ม และกลุ่มคนที่จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโลกออนไลน์ หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการอย่างจริงจังละเลยให้บานปลาย

 

จากนั้นเวลา 10:10 น. กลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางมาบริเวณหน้ารัฐสภาฝั่งถนนเกียกกาย อ่านแถลงการณ์โดยนายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู ที่ระบุว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องการความรู้รักสามัคคี แต่มีกลุ่มบุคคลเคลื่อนไหว โดยนำสถาบันพระมหากษัตริย์มายุยงให้แตกแยก เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้น กลุ่มนักเรียนอาชีวะและนักศึกษาประชาชนที่มีใจรักสถาบันและแผ่นดินไทยเห็นว่าถึงเวลาที่จะรวมตัวกันประท้วงกลุ่มคนเหล่านั้นที่ใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือทำลายชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ทั้งนี้ ศูนย์การประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบัน หรือ ศอปส. ตั้งขึ้นเพื่อให้สติเยาวชนพ่อแม่ ให้ตระหนักภัยคุกคามของชาติ โดยกลุ่มจะใช้วิธีการต่อต้านโดยเปิดเผยชื่อบุคคลที่ชังชาติ และดำเนินการกับกลุ่มที่หมิ่นสถาบันอย่างถึงที่สุด

นอกจากนี้ ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังได้อ่านข้อเรียกร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีกลุ่มการเมืองเจตนาไม่ดีต่อสถาบันอยู่เบื้องหลังการชุมนม สร้างวาทกรรมแบ่งแยกพรรคการเมืองฝ่าย ประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการ ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และมีความพยายามแยกระบอบประชาธิปไตยออกจากสถาบัน จึงเรียกร้องให้ประสภาฯ ควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่ให้บุคคลเหล่านี้ดำเนินการอีกและตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมือง และลงโทษตามรัฐธรรมนูญ และความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ยังย้ำว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ขณะที่นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือ พร้อมระบุว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย กลุ่มผู้ชุมนุมใช้สันติวิธีในการแสดงออกถึงระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะนำกราบเรียนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close