ปิดหีบนับคะแนนลต.ซ่อมสมุทรปราการแล้ว

ปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการแล้ว คาดผลอย่างไม่เป็นทางการเสร็จ 4 ทุ่มคืนนี้

บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนการปิดหีบประชาชนเริ่มบางตามีประชาชนผู้มาใช้สิทธิน้อยลง โดยเจ้าหน้าเริ่มเตรียมอุปกรณ์ในการนับคะแนนตั้งแต่เวลา 16.45 น. ซึ่งเมื่อถึงเวลาปิดหีบ 17.00 น. ก็จะมีการนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งทันที โดยแต่ละหน่วยเลือกตั้งก็จะมีผู้สังเกตการณ์ของพรรคการเมือง เข้าร่วมชมการนับคะแนนด้วย

โดยเมื่อแต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะนำไปรวมกันที่บริเวณอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ซึ่งเป็นจุดรวมรวมคะแนนทั้งหมด และคาดว่าผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะแล้วเสร็จในเวลา 22.00 น.

ข่าวน่าสนใจ

Close