อนุฯงบ64ไม่ปล่อยงบฯกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คณะอนุกรรมาธิการฯงบ64 ไม่ปล่อยงบฯของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้าน "ศักดิ์ดา" แฉ มีอนุฯโทรเรียกเงิน 5 ล้านบามแลกกับการผ่านงบฯ

รายงานข่าวจากรัฐสภา แจ้งว่า ในระหว่างการประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในชุดคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย เป็นประธาน มีวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของ 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276,572,100 บาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772,802,200 บาท รวมถึงกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 13,103,923,100 บาท

ปรากฏว่า ได้เกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากอนุกรรมาธิการฯ ไม่ยอมปล่อยผ่านงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จนทำให้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถึงกับระเบิดกลางที่ประชุมว่า มีอนุกรรมาธิการฯ บางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณให้ และขู่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปแถลงต่อสื่อมวลชน ต่อมานายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการฯ เป็นผู้ไปเคลียร์เพื่อยุติปัญหา

ข่าวน่าสนใจ

Close