“ประวิตร”ขึ้นเหนือติดตามสถานการณ์อุทกภัย

"ประวิตร" ลงพื้นที่ภาคเหนือ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  และคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้ต้องถูกระงับการส่งออกและการรับซื้อลำไยจากพ่อค้า ประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อเกษตรกร และลงมาให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง การกระจายผลผลิตลำไยออกจากแหล่งผลิต  การแปรรูป รวมถึงการชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำเสนอ ต่อ ครม.ต่อไป

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดี พร้อมมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน และเกษตรกร ทุกคน โดยขอให้มีความเข้มแข็ง และให้มั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคง และยั่งยืนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างเด็ดขาด

ขณะที่ สถานการณ์อุทกภัย จากพายุ “ซินลากู” ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ โดยรัฐบาลได้แสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชน และติดตามสถานการณ์อุทกภัย อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วน ได้บูรณาการทำงาน โดยนำกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ภายใต้การควบคุมของ ผวจ.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Single Command)

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด หน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างทั่วถึง ทันเวลา ตามแผนเผชิญเหตุ และเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงเตรียมแผนการแจกถุงยังชีพ พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close