“สุวิทย์”แสดงความยินดี”เอนก”นั่งรมว.กระทรวงอุดมศึกษา

"สุวิทย์" แสดงความยินดี "เอนก" นั่งรมว.กระทรวงอุดมศึกษา พร้อมเป็นกำลังใจและขอให้สานต่องานของชาติต่อไป

ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง โดยปรากฏชื่อของนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปแล้วนั้น ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านและขอให้ท่านสานต่องานของชาติ เพื่อบรรลุภารกิจของการเป็นกระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่งปัญญา และกระทรวงแห่งอนาคต ด้วยครับ”

ข่าวน่าสนใจ

Close