“นฤมล”เตรียมโชว์วิสัยทัศน์การทำงานหลังถวายสัตย์ฯ

"นฤมล" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานป้ายแดง เตรียมโชว์วิสัยทัศน์การทำงานหลังถวายสัตย์ปฏิญาณตน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานระบุภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานว่า ยังไม่ขอพูดอะไรในตอนนี้ โดยขอให้ผ่านขั้นตอนการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อน จากนั้นจะพูดในนโยบายที่ตั้งใจจะทำงานในส่วนของกระทรวงแรงงานที่จะได้รับมอบหมายพร้อมขอโทษสื่อมวลชน ที่ไม่ได้รับสายโทรศัพท์ในช่วงที่ผ่านมา

ข่าวน่าสนใจ

Close