“สุเทพ”ชงแก้พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับพ.ศ.2541

"สุเทพ" เสนอแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับ พ.ศ.2541 เพื่อยกระดับชีวิตประชาชนผู้ใช้แรงงาน

นายสุเทพ อู่อ้น  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการการแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์ช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความลำบากให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศอย่างมาก จึงเสนอแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับ พ.ศ. 2541 เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนผู้ใช้แรงงาน ทั้งการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ สิทธิวันลาคลอด และสิทธิด้านอื่นๆ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จะเริ่มต้นด้วยการปลดล็อก มาตรา 4 เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในรูปแบบการจ้างเหมาได้รับสิทธิ สวัสดิการ และเสริมสร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้าน นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ มีแรงงานนอกระบบในรูปแบบการจ้างเหมาบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจกว่า 700,000 คน ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในยามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แต่กลับไม่สามารถรับสิทธิประกันสังคม ไม่สามารถรับสวัสดิการใดๆ กมธ.แรงงานฯ เห็นสมควรว่า ควรปลดล็อกมาตรา 4 และแก้ไขสิทธิประโยชน์ที่ล้าหลังในกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับ พ.ศ. 2541 เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ ทักษิณ โฆษก กมธ.แรงงาน ได้เป็นผู้อ่านข้อความที่ขอแก้ไข โดยระบุว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยังไม่สามารถคุ้มครองแรงงานที่ปฏิบัติงานในภาครัฐได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ มีบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน แรงงานมากกว่า 700,000 คน ที่ปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีข้อคุ้มครองให้เป็นมาตรฐานของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานโดยรวม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพิ่มอำนาจในการต่อรอง เพิ่มเวลาเรียนรู้ของแรงงานเพื่อพัฒนาตนเอง และทำให้หน่วยงานของภาครัฐเป็นแบบอย่างของการพัฒนากฎหมายแรงงาน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close