พม. เดินหน้านโยบายสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ การเคหะฯ เล็งพื้นที่ 4 มุมเมือง

พม. เดินหน้านโยบายสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ การเคหะฯ เล็งพื้นที่ 4 มุมเมือง รวม 2,000 ห้อง

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยจะดำเนินการจัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 4 มุมเมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ รวมจำนวนห้องทั้งสิ้น 2,000 ห้อง
ทั้งนี้ ได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมาย 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการบ้านกตัญญูคลองหลวง 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี 360 หน่วย โครงการบ้านผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม (ทุ่งกระพังโหม) จำนวน 210 หน่วย โครงการบ้านผู้สูงอายุ สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ จำนวน 30 หน่วย และโครงการบ้านผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทราปราการ (บ้านคลองสวน) จำนวน 530 หน่วย

ข่าวน่าสนใจ

Close