จุติคิดและทำ 1 ปี พม. เร่งช่วยผู้สูงอายุที่ยากลำบาก เดือดร้อนจากโควิด

จุติคิดและทำ 1 ปี พม. เร่งช่วยผู้สูงอายุที่ยากลำบาก เดือดร้อนจากโควิด เพิ่มเงินสงเคราะห์จาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี มีผล 20 พ.ค. 63

ผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. พม. ได้มอบนโยบายให้เร่งทำการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ในหลากหลายมิติ

หนึ่งในนั้นคือ การเพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก รวมถึงผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จากจำนวน 2,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี เพิ่มเป็นจำนวน 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 https://www.facebook.com/110219330337879/videos/1550150601810336/

ข่าวน่าสนใจ

Close