“ซูเปอร์โพล”คนมองผู้ใหญ่ทางการเมืองไม่มีคุณธรรม

"ซูเปอร์โพล" คนมองผู้ใหญ่ทางการเมืองไม่มีคุณธรรม คุกคามประชาชน เชื่อม็อบเพิ่มขึ้น ขณะไม่เชื่อมั่นครม.ชุดใหม่แก้ปัญหาได้

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 616,132 ตัวอย่างในโลกโซเชียล และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จำนวน3,752 ตัวอย่าง เรื่อง ธรรมะ คือ ทางออก ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ.2563  เมื่อถามถึงระดับ การปฏิบัติธรรม และ คุณธรรม ของผู้ใหญ่ทางการเมือง พบว่า ร้อยละ 82.0 ระบุระดับการปฏิบัติธรรมและคุณธรรมของผู้ใหญ่ทางการเมืองมีน้อยถึงไม่มีเลย เพราะ โกง คิดคด ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆ่าโคถึก กดดัน เบียดเบียนผู้อื่น คุกคามประชาชน ข่มเหงจิตใจเพื่อนร่วมงานผู้บริสุทธิ์ ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ คิดจะถอนทุนคืน แก่งแย่งตำแหน่ง ขณะประชาชนเดือดร้อน ทุกข์ยาก และไม่เคยเห็นประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 18.0 ระบุมีมากถึงมากที่สุด เพราะ เสียสละ อดทน บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความเป็นไปได้จะมี ม็อบ การชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.0 ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมี ม็อบ การชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 42.0คิดว่าไม่มี

ขณะเมื่อถามถึงความเห็นเกี่ยวกับการชุมนุม พบว่า ร้อยละ 89.3 ระบุ ห้ามทุกม็อบ ทุกฝ่าย อ้างก้าวละเมิด สถาบันหลักของชาติ ให้จำกัดเฉพาะประเด็นการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองที่ล้มเหลวของรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 10.7 ระบุแล้วแต่ดุลพินิจ

นอกจากนี้เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชน พบว่า ร้อยละ 85.1 ไม่เชื่อมั่นต่อการปรับคณะรัฐมนตรีชุดเก่าออก เอาชุดใหม่แทน เพราะ เป็นการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยเหตุผลทางการเมือง ไม่ใช่ยึดเป้าหมายความต้องการในการแก้ปัญหาเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งลดความทุกข์ยากของประชาชน ปรับเพราะมุ่งแก้ปัญหาการเมืองภายในพรรค ปรับแล้วไม่เห็นว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตามข่าวจะมีอะไรที่ดีกว่าชุดเดิม เป็นต้น ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 14.9 ที่เชื่อมั่น

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close