“ธนาธร”ลุยเตรียมพร้อมลต.ท้องถิ่นอบจ.อยุธยา

"ธนาธร" พร้อมทีมผู้สมัคร อบจ.อยุธยา รับฟังปัญหาเกษตรกร-ลุยสำรวจ สัญจรทางน้ำ ออกแบบนโยบาย ฟื้นวิถีชุมชนริมคลอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนายวัสพงศ์ วิทูรเมธา ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) พระนครศรีอยุธยา ร่วมวงรับฟังปัญหาเกษตรกร ซึ่งตัวแทนเกษตรกร ได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง แบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลักได้แก่
1.เรื่องที่ดินทำกิน เกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ปัจจุบันยังต้องเช่า เรื่องเครื่องมือต้องกู้ยืมกับธนาคารส่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี้สิน
2.ปัญหาด้านมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม เผาเส้นเหล็ก หลอมโลหะ ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ
3.เรื่องการจัดการน้ำ บนพื้นที่การเกษตรในอ.ลาดบัวหลวง ขาดความสมดุล เกษตรกรประสบปัญหาน้ำแล้ง เช่น คลองพระยาบรรลือ ที่แล้งมานานอนุพันธุ์ปลาไม่ได้ นำไปใช้ทางการเกษตรไม่ได้

จากนั้นนายวัสพงศ์ และทีมผู้สมัคร อบจ.อยุธยา ได้พานายธนาธร สำรวจ เส้นทางคลองรางจระเข้ ใน อ.เสนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และฟื้นวิถีชุมชนริมคลองได้

ขณะที่นายธนาธร กล่าวว่า จากที่ได้มาเห็นสภาพพื้นที่จริง ได้พูดคุยกับคนในชุมชน ซึ่งทุกคนต่างเห็นไปในทางเดียวกันว่า ควรฟื้นคืนวิถีชุมชนริมคลองรางจระเข้ ให้กับมามีชีวิต และพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยว ทางน้ำที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนริมคลองเดิม ทั้งนี้ออกแบบนโยบายจะต้องตรงกับความต้องการของคนในชุนชน จะต้องทำให้คนในชุมชนเกิดอาชีพ มีรายได้ และจะต้องเป็นการจัดการที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งตนได้ฝากให้นายวัสพงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.อยุธยา ติดตามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของในจังหวัดอย่างรอบด้าน เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาและออกนโยบายต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close