ซูเปอร์โพลปชช.เห็นด้วยกับม็อบเด็ก-เตือนอย่าก้าวล่วง

ซูเปอร์โพล ประชาชนเห็นด้วยกับม็อบเด็ก เชื่อไม่มีคนอยู่เบื้องหลัง เตือนอย่าพาดพิงอย่าก้าวล่วง สถาบันหลักของชาติ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องม็อบเยาวชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,308 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า  ร้อยละ 77.0 เชื่อว่า ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง เยาวชนมากันเอง ร้อยละ 23.0 เชื่อว่ามี เช่น นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวการเมือง

ทั้งนี้ ยังพบว่า ประชาชน มีข้อแนะนำต่อ ม็อบเยาวชน กับ สถาบันหลักของชาติ โดย ร้อยละ 98.1 ระบุ อย่าพาดพิง อย่าก้าวล่วง สถาบันหลักของชาติ ขณะที่เพียงร้อยละ 1.9 ระบุ แล้วแต่ม็อบเยาวชนใช้ดุลพินิจ  นอกจากนี้ ร้อยละ 85.7 ระบุ คณะบุคคลที่พร้อมออกมาปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ คือประชาชนทุกคน,ร้อยละ 84.3 ทุกภาคส่วน, ร้อยละ 82.5 ผู้ตอบแบบสอบถาม, ร้อยละ 82.1  กองทัพ และร้อยละ 81.2 ระบุเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนมากถึง ร้อยละ 53.9 เห็นด้วยกับ ม็อบเยาวชน ที่โจมตีรัฐบาล เช่น การแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี ขณะชาวบ้านกำลังเดือดร้อน ทุกข์ยาก การกดดันต่อรองให้มีการลาออกจากตำแหน่ง ความล้มเหลวแก้เศรษฐกิจ และการต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน เป็นต้น

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close