สภาเตรียมพิจารณาเรื่องด่วน6ญัตติ

สภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ปัญหาการจัดทำ EIA - การลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางปู พร้อม ญัตติด่วน 6 เรื่อง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09.30 น. โดยก่อนการประชุมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากนั้น พิจารณากระทู้ถามทั่วไป เริ่มจากเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน, เรื่องปัญหาการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), เรื่องปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอุตสาหกรรมบางปู กม.30 และ กม.34 จังหวัดสมุทรปราการ, เรื่องการจัดสวัสดิการแก่พลทหารและทหารชั้นผู้น้อยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต, เรื่องการแก้ปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้, เรื่องผลกระทบการดำเนินการสร้างเขื่อนหลวงพระบาง และเขื่อนสานะคาม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะเดียวกัน มีกระทู้ถามแยกเฉพาะ 6 เรื่อง อาทิ เรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมชายหาดม่วงงามอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, เรื่องปัญหาการกำหนดราคาขายปาล์มทะลายปาล์มน้ำมัน, เรื่องปัญหาการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย

จากนั้น พิจารณาเรื่องด่วน 6 เรื่อง อาทิ ญัตติด่วนของให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา, ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับที่..พ.ศ…, ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่…พ.ศ…

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close