กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ลำปางเขต4

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขต 4 พร้อมให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเข้ารับหนังสือรับรองตั้งแต่ 21 ก.ค. 63เป้นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ. 2561 มาตร 17 ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการ
สืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแงเขตลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักบริหารการเลือกตั้ง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close