“ซูเปอร์โพล”เผยคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อมั่นคนที่จะมาแทน4กุมาร

"ซูเปอร์โพล" เผย คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อมั่นคนที่จะมาแทน 4 กุมาร ขณะมองอนาคตประเทศชาติมีความเหลื่อมล้ำ คนจนมากขึ้น

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน1,243 ตัวอย่าง เรื่อง เสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับ ครม. ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2563 เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนรุ่นใหม่ว่า คนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมาร ไม่มีประวัติด่างพร้อย เป็นคนดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.9 ไม่เชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 13.1 เชื่อมั่น และเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนรุ่นใหม่ว่า คนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมารเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองไม่กอบโกยผลประโยชน์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 ไม่เชื่อมั่น

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนรุ่นใหม่ว่า คนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมารจะได้รับการปกป้องจาก สุภาพชน คนให้เกียรติกัน ไม่ถูกทรยศ หักหลัง ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.1 ไม่เชื่อมั่น

ทั้งนี้ มุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของประเทศชาติ ร้อยละ 87.0 ระบุมีความเหลื่อมล้ำ คนจน จนมากขึ้น รองลงมาคือร้อยละ 78.5 ระบุเด็กและเยาวชนไม่มีพื้นที่ที่แสดงออกในเวลาที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่ ร้อยละ 75.5 ระบุ ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนน้อย เอาความอยู่รอดของตัวเองและพรรคพวกเป็นใหญ่ ร้อยละ 74.9 ระบุ ผู้ใหญ่หลงตัวเองคิดว่า ตัวเองดี ตัวเองเก่ง มากกว่า เด็ก และร้อยละ 74.5 ระบุ ใช้อำนาจควบคุม มากกว่า ใช้อำนาจให้เกิดความไว้วางใจ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close