โพลคนรุ่นใหม่สิ้นหวังในการมองอนาคตประเทศ

ซูเปอร์โพล คนรุ่นใหม่ สิ้นหวังในการมองอนาคตของประเทศ ชี้ระดับคุณธรรมของนักการเมือง ยุค"บิ๊กตู่" มีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะไม่เชื่อฟัง ไม่ทำตาม ผู้ใหญ่ทางการเมือง สั่งสอน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “คนรุ่นใหม่ กับ ผู้ใหญ่ทางการเมือง” จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,541 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 17 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 82.8 ระบุ ระดับคุณธรรมของนักการเมือง ยุค”บิ๊กตู่” มีค่อนข้างน้อย ถึง ไม่มีเลย ในขณะที่ร้อยละ 17.2 ระบุ ค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ขณะที่ ร้อยละ 58.4 ระบุ คนรุ่นใหม่ สิ้นหวังในการมองอนาคตของประเทศ แต่ ร้อยละ 41.6 มีความหวัง

นอกจากนี้ ร้อยละ 71.6 ระบุ คนรุ่นใหม่จะไม่เชื่อฟัง ไม่ทำตาม ผู้ใหญ่ทางการเมือง สั่งสอน โดยมีเพียง ร้อยละ 28.4 ที่ระบุ จะเชื่อฟัง และ ร้อยละ 67.4 ระบุ คนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่ทางการเมืองทำตัวไม่ดี ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ร้อยละ 32.6 ระบุทำตัวดี อีกทั้ง ร้อยละ 56.2 ระบุ การใช้กฎหมายบังคับจับกุม จะช่วยห้ามปรามคนรุ่นใหม่ไม่ได้ ในขณะที่ร้อยละ 43.8 ระบุ ช่วยได้

ทั้งนี้ ร้อยละ 79.0 ระบุ คนรุ่นใหม่มองการเมืองปัจจุบันเป็น การเมืองเก่า ในขณะที่ร้อยละ 21.0 ระบุ เป็นการเมืองใหม่ และ ร้อยละ 75.5 ระบุ ไม่เห็นผลงานของรัฐบาลที่ทำประโยชน์อะไรให้กับเยาวชน แต่ ร้อยละ 24.5 ระบุ เห็นผลงาน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Check Also

Close
Close