สภาเพิ่มมาตรการคัดกรองโควิด

สภาเพิ่มมาตรการคัดกรองโควิด บังคับสวมหน้ากากทุกคน เพื่อไม่ต้องการให้สภาเป็นแหล่งที่มาของการระบาดรอบ 2

นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงสภาฯเพิ่มมาตราการคัดกรองบุคคลเข้ามายังพื้นที่รัฐสภา 1.การวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 นอกจากเครื่องเทอโมสแกนร้องเตือนแล้ว ยังกำหนดเพิ่มให้พบแพทย์ประจำสำนักแพทย์ทันที 2.ให้สวมหน้ากากทุกคน หากไม่สวมหน้ากาก ทางสภาปฏิเสธให้เข้าพื้นที่รัฐสภา 3.ให้ทุกคนต้องสแกนเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่นจริงใจของร้ฐสภา เพื่อติดตามตัวบุคคล หากมีเหตการณ์พบผู้ติดเชื้อในรัฐสภา

4.ยังกำชับเรื่องการรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 5.กำหนดการใช้ลิฟท์ไม่เกิน 6 คน ในลิฟท์และแยกการใช้งานระหว่างลิฟท์สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และลิฟท์ของข้าราชการประจำสภา 6.กำชับเรื่องการประชุมกรรมาธิการแต่ละคณะ บุคคลที่มาร่วมชี้แจง ขอร้องว่าให้แต่ละกรรมาธิการจำกัดบุคคลและเน้นย้ำรักษาระยะห่าง

ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้สภาเป็นแหล่งที่มาของการระบาดรอบ 2 เนื่องจากสภาเป็นสถานที่ที่มีผู้คนจากหลากหลายแหล่งเดินทางมาดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตาม

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close