“วิษณุ”ยันปมทหารอียิปต์-ลูกทูตไม่กระทบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

"วิษณุ" ยันปมทหารอียิปต์-ลูกทูต ไม่กระทบกับการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทบทวนสิทธิพิเศษ รอ ศบค.หารือ ศุกร์นี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทบทวนสิทธิพิเศษในการเข้าประเทศของกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น ว่า ตนไม่ทราบในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศหรือ กต. สามารถทำได้และต้องลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะตั้องนำผลประชุมเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันศุกร์นี้ ส่วนจะต้องรื้อมาตรการสำคัญใดหรือไม่ตนไม่ทราบ ขอให้ไปถามทางกต.และสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ สมช.

ทั้งนี้นายวิษณุยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่กระทบกับการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่จะไปเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดคู่มือหรือคำแนะนำ และไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการที่จะต้องพิจารณาการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close