“กุลธิดา”มองกฎทรงผมนร.ควรให้ผปค.มีส่วนร่วม

"กุลธิดา" มองกฎระเบียบเรื่องทรงผมนักเรียนควรให้ผู้ปกครอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกฎ หากตกลงไม่ได้ให้ยึดตามระเบียบกระทรวงศึกษา

น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ศีรษะนักเรียนและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ” ว่า ทุกเปิดเทอมเรื่องทรงผมจะผุดขึ้นมาให้เป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จักจบสิ้น ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้คนยังไม่เข้าใจ กระทรวงศึกษาก็ยังไม่รู้ประสา ระเบียบทรงผมและการลงโทษเป็นสองเรื่องที่เชื่อมโยงกัน แต่ต้องพิจารณาแยกกัน กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจในการออกระเบียบว่าด้วยเรื่องทรงผมของนักเรียน แต่ก็มีหน้าที่ในการทำให้โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้ให้ได้ แต่กลับทำไม่ได้ดีนัก จึงเกิดคำถามที่ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจจริงหรือไม่ในการสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องทรงผมของนักเรียน และสถานศึกษาต้องยอมให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบกฎ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ขอให้ยึดระเบียบกระทรวงศึกษาเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ โรงเรียนบางโรงไม่ทำตามระเบียบ ส่วนกระทรวงฯ เองก็ทำหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่าง ยิ่งไปกว่านั้นรายงานที่กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรได้รับคือ ศูนย์เฉพาะกิจนี้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กรวมกัน 3 กรณีในปีที่แล้ว สะท้อนความล้มเหลวของกระบวนการตรวจสอบร้องเรียนครูและสถานศึกษาอย่างชัดเจน กระทรวงศึกษาธิการ มีงบประมาณค่าใช้จ่ายไปกับบุคลากรกว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถทำให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามระเบียบที่ตนเองออกมาเองหรือ หน้าที่การกำกับดูแลบุคลากรเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเฉพาะเจาะจงไปกว่านั้น ท้ายที่สุดทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้หากกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหาร ครู อาจารย์เข้าใจตรงกันว่าไม่มีใครมีอำนาจเหนือสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายของใคร อะไรที่เคยทำไม่จำเป็นว่ามันจะดีงามเสมอมาและตลอดไป ร่วมกันไม่ส่งต่อวัฒนธรรมอำนาจนิยมทุกรูปแบบในสถานศึกษา โรงเรียนต้องปลอดภัยสำหรับทุกคน

ข่าวน่าสนใจ

Close