“ธนาธร”ซัดรัฐบาลอุ้มกลุ่มทุนไม่เหลียวแลปชช.

ธนาธร ยืนยัน รัฐบาลอุ้มกลุ่มทุน ไม่เหลียวแลประชาชน ขาดสามัญสำนึกพื้นฐาน

การเสวนา “ผลงานรัฐบาลด้านสวัสดิการสังคมในรอบปี และ ข้อสังเกตต่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2564” โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า หนึ่งในตัวแทนวิทยากร กล่าวว่า ตนจะชี้ให้เห็นจากงบที่เกิดขึ้นจริงในปี63 และ64 เพื่อยืนยันว่า รัฐบาลดูแลแต่กลุ่มทุนไม่เหลียวแลประชาชนว่าเป็นเรื่องจริง การที่รัฐบาลบอกว่า มีเงินไม่พอที่จะสร้างรัฐสวัสดิการ ยืนยันว่าไม่จริง โดยได้ยกตัวอย่างการพยุงเงินกู้ การเกิดภาวะตกงานมากขึ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ประกันตนลดลงมาตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่งบประมาณที่ออกมานั้น กลับลดลงจากปี63 ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะมีคนตกงานมากขึ้น ก็ควรมีงบในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ด้านสวัสดิการสาธารณะสุขมีความเหลื่อมล้ำ ระหว่างของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)และข้าราชการ

นอกจากนี้ รัฐราชการรวมศูนย์ ตนมองว่ามีปัญหา เพราะการจัดงบกระจายอำนาจไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า มีการเพิ่มคนในกลาโหมมากขึ้น แต่กลับมีพยาบาลที่รอการบรรจุจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องของสามัญสำนึกพื้นฐานที่รัฐบาลควรรู้ได้ว่าเวลานี้ต้องการคนในอาชีพใดมากกว่ากัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close