“มัลลิกา”ยัน”จุรินทร์”หนักแน่นมุ่งช่วยเกษตรกรฝ่าทุกวิกฤติ

"มัลลิกา" ยัน "ประกันรายได้" ช่วยเกษตรกรมากกว่า 7 ล้านครัวเรือน "จุรินทร์" หนักแน่น มุ่งช่วยเกษตรกรฝ่าทุกวิกฤติ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งเดินหน้านโยบายประกันรายได้เกษตรกร ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควบคู่กับมาตรการเสริมช่วยเหลือพืชเกษตรชนิดอื่นๆ

ถ้าพืชผลการเกษตรตัวไหนราคาตกอย่างน้อยรัฐบาลชุดนี้ก็มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืชเกษตร 5 ตัว 1.ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมนอกพื้นที่ ข้าวเหนียว ข้าวเปลือกจ้าว 2.ประกันรายได้ ผู้ปลูกมันสำปะหลัง กิโลกรัมละ 2.50 บาท 3.ประกันรายได้ยางพารา ยางแผ่นดิบชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางข้น 57 บาท ยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท 4.ประกันรายไ ด้ปาล์ม กิโลกรัมละ 4 บาท และ 5.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิโลกรัมละ 8.50 บาท

นางมัลลิกา กล่าวต่อว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมช่วยประกันรายได้ให้กับผู้ปลูกข้าวโพดย้อนหลังสำหรับผู้ที่ปลูกในเดือนมิถุนายนปี 2562 ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างจากนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไปพร้อมกันด้วย และในรอบการผลิตที่ผ่านมาโครงการประกันรายได้เกษตรกรช่วยประชาชนได้กว่า 7.2 ล้านครัวเรือน ขณะนี้เกษตรกรและสมาคมด้านการเกษตรต่างๆที่เกี่ยวข้องยืนยันต้องการเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close