ก้าวไกลจี้รัฐหาแนวทางเยียวยากลุ่มชาติพันธุ์

พรรคก้าวไกล เรียกร้องรัฐบาลหาแนวทางและมาตรการเยียวยาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานคนไทย

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายธัญญ์วาริน สุขะพิศิษฐ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ นายมานพ คีรีภูวดล และ นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ พรรคก้าวไกล รับเรื่องร้องเรียนจาก น.ส.มัจฉา พรอินทร์ ผู้อำนวยการองค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนจาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เรียกร้องให้รัฐบาลหาแนวทางและมาตรการในเยียวยาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานคนไทย

โดยน.ส.มัจฉา พรอินทร์ ผู้อำนวยการองค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า องค์กรของตนทำงานโดยไม่รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ทำงานช่วยเด็กเยาวชนที่ไม่มีสัญชาติให้ได้รับการศึกษา ที่ผ่านมาเก็บข้อมูลด้วยความเจ็บปวด ในครั้งนี้ขอยื่นข้อเสนอใน 4 ประเด็น คือ
หนึ่ง 4เดือนที่ผ่านมา ชุมชนไม่มีข้าว ไม่มีอาหาร ต้องการการดูแลจากภาครัฐ
สอง กลุ่มชาติพันธุ์สูญเสียรายได้จากนโยบายล็อกดาวน์ของรัฐ ต้องการได้รับการเยียวยา 5,000 ตั้งแต่ก่อนวิกฤติจนถึงปัจจุบัน
สาม เยียวยาเด็กไร้สัญชาติให้เขามีเงินและรัฐบาลต้องส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่เด็กไร้สัญชาติในระยะยาว
สี่ ขอเรียกร้องรัฐบาลให้ปกป้องคุ้มครองดูแลเรื่องความรุนแรงในครอบครัวให้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ดังนั้น ขอเรียกร้องเรื่องเหล่านี้ไปยังรัฐบาลชุดนี้ ถึงแม้จะไม่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบ ขอความช่วยเหลือจาก ส.ส.ทุกพรรคการเมือง รวมไปถึงพรรคก้าวไกล เพื่อช่วยเหลือและหาแนวทางรวมถึงมาตรการดูแลพวกเราด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close