ก้าวไกลเสนอรัฐคืนอำนาจให้ประชาชนจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทันที

พรรคก้าวไกล เสนอรัฐ คืนอำนาจให้ประชาชนจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทันที พร้อมเพิ่มเพิ่มสัดส่วนงบอุดหนุนใหม่ ชดเชยงบปอท.

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ว่า ไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นการกระจายอำนาจตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ เนื่องจากระบบรัฐราชการรวมศูนย์ และรัฐบาลยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 268,824 บาทเป็นงบฝากโอนถึง 145,922 บาท  ซึ่งใช้ท้องถิ่นเป็นเพียงทางผ่านไปยังส่วนงานต่างๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ แถมยังต้องไปแจกจ่ายโดยไม่มีค่าดำเนินการ แต่ถูกคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ท้องถิ่นจะได้รับตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดว่าต้องได้รับไม่ต่ำกว่า 25% ซึ่งเมื่อดูตามสัดส่วนจริงที่ท้องถิ่นสามารถนำงบประมาณไปใช้ได้กลับมีเพียงราว 24% อีกทั้งสำนักงบประมาณยังประเมินรายได้ของการปกครองส่วนท้องถิ่นพลาดไปประมาณ 10% ทุกปี นั่นหมายความว่ารายรับที่รัฐบาลจะอุดหนุนก็ยิ่งน้อยลงไปอีก ซึ่งปีนี้จะยิ่งถือเป็นนรกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากการเก็บภาษีที่คาดว่าจะได้น้อยกว่าที่คาดถึง 20% เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยรวมของประเทศที่จะลดลงกว่า 95% หรือ 3.4 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามรายรับของท้องถิ่นที่ลดไปจำนวนมาก แต่รัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือในการชดเชยรายได้ของท้องถิ่นที่หายไปแม้แต่บาทเดียว ทำให้ตนเห็นว่าตั้งแต่ปี 2557 เป็นความจงใจที่จะทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอ เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ที่สัดส่วนรายได้ส่วนท้องถิ่น 57.8% จากงบของประเทศทั้งหมด ขณะที่ไทยมีเพียง 29.5% ที่รวมงบฝากโอนไปด้วยจึงยังไม่ใช่ตัวเลขจริง ดังนั้นการส่งเสริมประชาธิปไตยจึงไม่เป็นผล เพราะท้องถิ่นถูกทำให้อ่อนแอ เป็นการสืบทอดอำนาจของ คสช.และรัฐราชการรวมศูนย์ ประชาชนจะรู้สึกว่าเลือกผู้บริหารส่วนท้องถิ่นไปแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ ก็เพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล อีกทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำจึงยังไม่ถูกแก้ไข หลายจังหวัดที่ยากจน มีรายได้ต่อครัวเรือนน้อย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close