ปชป.เตรียมพร้อมอภิปรายงบ64ยึดประโยชน์ปชช.

ปชป. เตรียมพร้อม อภิปรายงบ 64 ยึดประโยชน์ประชาชนและ ประเทศ เป็นที่ตั้ง

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงผลการประชุม ส.ส.ครั้งที่ 14/2563 ว่า ที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการเชิญสำนักงบประมาณมาให้ข้อมูลรายละเอียดของงบประมาณ เพื่อให้ ส.ส.ได้สอบถามรายละเอียดของงบประมาณปี 2564 ส.ส.จำนวนมาก ได้มีการสอบถามข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการอภิปราย พร้อมกำหนดผู้อภิปราย  นำโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายเกียรติ สิทธีอมร นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นำทีมร่วมกับส.ส.อีกเป็นจำนวนมาก โดยยึดหลักการอภิปรายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง และอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ชี้ให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณที่สุดและการจัดงบประมาณควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ ส.ส.จำนวน 7 คน ไปทำหน้าที่ กรรมาธิการวิสามัญ ประกอบด้วย 1.นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี 2.น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี 3.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช 4.น.ส.สุณัฐชา โล่ห์สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง 5.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และ6.น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.นางผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส.จังหวัดลพบุรี

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close