“นิพนธ์”มั่นใจการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มตุลาคม

"นิพนธ์" มั่นใจการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มตุลาคม ใช้งบปี 2564 จัดการเลือกตั้ง ตามนายกฯ ประกาศเลือกในปีนี้ ชี้สถานการณ์โควิดยังเป็นปัจจัยหลักพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน หวั่นเกิดการระบาดรอบสอง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการใช้งบประมาณการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า จะต้องพิจารณาในการใช้งบประมาณท้องถิ่นเองในหลายด้าน เช่น มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประกอบคน เบี้ยเลี้ยง เต็นท์ สถานที่ หรือมีการใช้สถานที่ รวมถึงงบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ส่วนรายได้จะเพียงพอกับท้องถิ่นหรือไม่ เมื่อการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นลดลงในช่วงที่ผ่านมานั้น นายนิพนธ์ กล่าวว่า มีเพียงส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเท่านั้น ที่จะต้องเข้าไปดูแต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีงบประมาณสะสมอยู่ โดยท้องถิ่นขนาดเล็กก็สามารถของบประมาณไปอุดหนุนได้ ซึ่งจะมีทั้งในส่วนของงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจหรือทั่วไป ทั้งนี้งบประมาณท้องถิ่นอุดหนุนทั่วไปท้องถิ่นจะนำไปใช้ในภารกิจใดก็ได้ ซึ่งเชื่อว่าภายใน 3-4 เดือนน่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของงบประมาณได้เสร็จสิ้น ผ่านกลไกลข้อบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่น ที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของงบประมาณ โดยมองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นคงจะใช้งบประมาณปี 2564 ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมและยังคิดว่าหาก กกต. ท้องถิ่น บุคคลากรพร้อมก็เข้าสู่โหมดเลือกตั้งได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่ง กกต. ก็ทยอยกำหนดเขตเลือกตั้งอยู่ ดังนั้นการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในปีนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งสัญญาณที่ชัดเจนแล้ว แต่นับจากนี้ต้องดูในเรื่องการระบาดของโควิดรอบสอง อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สำคัญว่าจะเกิดขึ้นได้หหรือไม่ เพราะการเลือกตั้งต้องเปิดปราศัยมีคนร่วมฟังจำนวนมาก หรือต้องวางข้อกำหนดอย่างไร หากเกิดพิสูจน์ได้ว่าการระบาดเกิดขึ้นจากเวทีปราศัยจะต้องดำเนินการอย่างไร ใครจะรับผิดชอบ ดังนั้นต้องหารือ และพูดคุยกันอย่างรอบคอบและประเมินควบคู่กันไป แม้ว่าเรื่องงบประมาณจะแก้ปัญหาได้แต่สถานการณ์โควิดคือตัวแปรที่สำคัญและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข่าวน่าสนใจ

Close