“จุรินทร์”ตอบกระทู้ยุทธสาสตร์นำลำไยไทยกระจายทั่วโลก

"จุรินทร์" ตอบกระทู้สด พาณิชย์ใช้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" ควบคู่ มาตรการ 5 เชิงรุก นำลำไยไทยกระจายทั่วโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้สดในสภา ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาล้งจีนที่เข้ามารับซื้อลำไยในประเทศว่า ล้งที่ขึ้นทะเบียนไว้ปัจจุบันมีทั้งหมด 42 ราย ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้มีกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการที่จะส่งเสริม ทั้ง ล้งไทย และ เกษตรกร ให้ได้มีโอกาสรวบรวมผลผลิต โดยไม่อาศัยล้งจีนเพียงอย่างเดียว พร้อมใช้วิธีการระบายลำไยผ่านกระบวนการในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ส่วนกรณีปัญหาล้งไม่เพียงพอ ก็เป็นเรื่องที่ต้องหารือกันต่อไป แต่กระทรวงพาณิชย์ได้ดูเรื่องนี้ทั้งระบบ และทั้งหมดก็ถือเป็นมาตรการเชิงรุกในการที่จะเข้าไปดำเนินการตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ช่วยให้ลำไยในประเทศราคาดีพอสมควร และในปีนี้ตนได้เริ่มต้นดำเนินการมาหลายเดือนแล้ว ล่าสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ได้เดินทางไปรับทราบปัญหาและคลี่คลายปัญหาร่วมกับเกษตรกร ผู้แปรรูป และผู้ส่งออก และภาคข้าราชการทั้งหมดด้วยตัวเอง ทั้งหมดได้มีมาตรการชัดเจนที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย

สำหรับ กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการชัดเจน 5 มาตรการ คือ การช่วยเหลือเกษตรกรที่เก็บลำไย ทันทีที่เก็บให้แจ้งพาณิชย์จังหวัด จะได้รับความช่วยเหลือกิโลละ 3 บาท มาตรการในการช่วยค่าบริหารจัดการให้กับล้ง โดยช่วยกิโลละ 3 บาทเช่นกัน การช่วยผู้ส่งออก ทันทีที่ส่งออกหนึ่งกิโลสามารถนำเอกสารไปเบิกกิโลละ 5 บาท เพื่อช่วยทั้งระบบ ทั้งเกษตรกร และล้ง การชะลอขาย โดยกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่รวบรวมไม่ขาย รัฐจะช่วยเรื่องมาตรการดอกเบี้ย ทั้งเกษตรกร และ ผู้ส่งออก ดอกเบี้ยร้อยละ3 ต่อปี หากจะต้องมีการไปกู้เงินเพื่อชะลอการขาย รวมถึงการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ รวมทั้งลำไย โดยงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเร่งบริโภคลำไยในประเทศ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close