“สมพงษ์”ย้ำเพื่อไทยจะไม่ทำการขัดเจตจำนงปชช.

เพื่อไทยปัดเกี่ยวพันรัฐบาล ขณะ"สมพงษ์" ย้ำ จะไม่นำพรรคไปกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและหลักการประชาธิปไตยเป็นอันขาด

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เผยว่า ภายหลังจากที่มีการลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ได้ปรากฏทั้งข่าวลือรวมถึงปล่อยข่าวถึงการจับขั้วรัฐบาลใหม่ซึ่งมีกระแสข่าวเกี่ยวพันถึงพรรคเพื่อไทย ตนในฐานะหัวหน้าพรรคจึงอยากขอชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่คลุมเครือ ว่า พรรคเพื่อไทยดำรงการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการร่วมทำงานกับพรรคใด ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมของที่มา รวมถึงแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกัน

พรรคเพื่อไทยปฏิเสธการเข้าสู่อำนาจ ที่ไม่เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยและปฏิเสธการได้อำนาจมาด้วยวิธีการที่คำนึงถึงแต่ประโยชน์เฉพาะตนของนักการเมือง การทำงานด้านการเมืองและการตัดสินใจทางการเมืองทุกครั้ง ต้องยึดมั่นและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

พรรคเพื่อไทยยึดมั่นในผลประโยชน์สูงสุดของประเทศในภาวะวิกฤต การร่วมกันหาทางออก หากเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศและต่อประชาชนจะทำได้ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้อง เปิดเผย และซื่อสัตย์ต่อประชาชน และจะต้องมีการหารือร่วมกันของสมาชิกและผู้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดในพรรคเพื่อไทย

ซึ่งตนคิดว่าข่าวลือที่ปล่อยออกมา เพื่อหวังผลในการดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยนั้น เป็นการกระทำที่มุ่งหวังในการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลกันเอง โดยหวังอาศัยส่วนประกอบและเงื่อนไขต่างๆ เป็นเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่การจัดสรรอำนาจของพวกตนเองเพื่อให้ผลประโยชน์และอำนาจลงตัวกันเท่านั้น

ดังนั้นตนยืนยันต่อประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ว่า “ไม่ว่าใครผู้ใดจะอ้างเป็นตัวแทนพรรคไปเจรจาใดๆ ตราบใดที่ตนยังทำหน้าที่หัวหน้าพรรค ตนยืนยันจะไม่นำพาพรรคไปกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและหลักการประชาธิปไตยเป็นอันขาด“

ข่าวน่าสนใจ

Close