ปชป.เตรียมพร้อมถก พ.ร.บ.โอนงบฯ

ปชป. เตรียมพร้อมถก พ.ร.บ.โอนงบ ชี้ควรเป็นไปบนพื้นฐาน 4 ประการ ส.ส.แสดงความจำนงขออภิปรายแล้ว 10 กว่าคน เน้นอภิปรายอย่างสร้างสรรค์

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในสภาผู้แทนราษฎรว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประชุม ส.ส. ของพรรคฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. โอนงบฯ ปี 2563 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมได้เน้นถึงความจำเป็นของการที่หน่วยราชการต่างๆ โอนงบที่ใช้ประจำมาไว้ที่งบกลาง จำนวนเกือบ 9 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพราะมีงบประมาณที่ควรโอนกลับไม่โอน หรืองบที่ไม่ควรโอนแต่กลับปล่อยให้มีการโอนมา รวมถึงต้องพิจารณาดูด้วยว่า ยอดงบที่โอนมาของแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานมียอดเงินมากน้อยอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ มีบางกระทรวงควรตัดโอนงบได้มากกว่านี้ แต่ทำไมไม่ทำ คงต้องมีการซักถามตรวจสอบรายละเอียดกันในที่ประชุมสภาฯ

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่ากรอบการโอนงบฯ ควรเป็นไปบนพื้นฐาน 4 ประการ คือ

1.งบประมาณที่ชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เสียหายต่อการบริหารงานตามปกติ

2.รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

3.รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง

4.วงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน งบที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายหรือชะลอข้อผูกพันต่างๆ ได้ เช่น ค่าจัดสัมมนา ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างประเทศ ค่าศึกษาดูงานที่อยู่ในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดอีเวนท์ต่างๆ

 

“องอาจ” เผย ส.ส.ปชป.แสดงความจำนงขออภิปรายพรบ.โอนงบฯแล้ว 10 กว่าคน ย้ำเน้นอภิปรายอย่างสร้างสรรค์

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในสภาผู้แทนราษฎร ว่าขณะนี้มี ส.ส. ของพรรคฯ ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องงบประมาณแสดงความสนใจที่จะอภิปรายในสภา 10 กว่าคนแล้ว และน่าจะมีผู้สนใจแสดงความจำนงขออภิปรายมาเพิ่มเรื่อยๆ ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ จะเน้นอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมมีข้อเสนอแนะให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะยุติลงเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์จากเงินภาษีอากรของประชาชนจึงต้องใช้อย่างคุ้มค่า ตรงจุด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close