ฉลุย!มติสว.ผ่าน3พรก.กู้เงิน-“อุตตม”ยันรอบคอบใช้ฟื้นฟูโควิด

ส.ว.ผ่านฉลุย พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ "อุตตม" จะใช้ความละเอียดรอบคอบในการกลั่นกรองโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ป้องกันการทุจริต

ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติเห็นควรอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 3 ฉบับตามลำดับ ดังนี้
1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 242 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง
2. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 244 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง
3. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 243 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เยียวยาประชาชน รักษาสภาพคล่องผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ รักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 พร้อมยืนยันต่อวุฒิสภาว่า จะใช้ความละเอียดรอบคอบในการกลั่นกรองโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง มีการประเมินผลตามมาตรฐานสากล เปิดเผยข้อมูลโปร่งใส ป้องกันการทุจริต เพื่อผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าการใช้งบประมาณแผ่นดิน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close