“จักรพล”จี้รัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว

"จักรพล" จี้รัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วหลัง พ.ร.ก.กู้เงินผ่านสภา แนะเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการอย่างรวดเร็ว

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงภายหลังการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท ผ่านความชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ว่าอยากให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยเฉพาะภาคการลงทุน การค้า และภาคการท่องเที่ยว เพราะในช่วงวิกฤติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรง เนื่องมาจากนักท่องเที่ยวหดหาย รายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวนั้นลดลงตามไปด้วย กระทบกับการค้าขายของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2563 จะอยู่ที่ 343,130 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.4 จากปี 2562 รัฐบาลควรเตรียมมาตรการ ด้านเศรษฐกิจไว้ล่วงหน้าและเร่งเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการด้านต่างๆ อย่างเร่งด่วนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้เร็ว หลังสถานการณ์ระบาดผ่านพ้นไป พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัจฉริยะให้จงได้ นอกจากนี้ควรเร่งพัฒนาและสร้างมาตรฐานการดูแลด้านสาธารณสุข โดยการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว ทั้งการป้องกันระวังเรื่องโรคระบาด ที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปมากแล้ว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Check Also

Close
Close