สว.เตรียมพิจารณาพรก.กู้เงินที่ส.ส.เห็นชอบแล้ว

สว.เตรียมพิจารณา พรก.กู้เงิน ที่ผ่านความเห็นชอบสภาผู้แทนฯแล้ว -แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุม

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09:30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนด 4 ฉบับ เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีมติผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คือ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ วงเงิน 500,000 ล้านบาท พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน 400,000 ล้านบาท และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

จากนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ คือ รายงานการพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การบริหารจัดการประมงทะเล (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) เป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นผู้เสนอ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close