สภาเตรียมประชุมต่อพิจารณาพรก.กู้เงิน3ฉบับ

สภาเตรียมประชุมวันที่ 3 พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ฝ่ายค้านยังคงอภิปรายแสดงความกังวลเพราะไม่ระบุชัดเจนถึงแหล่งที่มาของเงินกู้และการนำเงินไปใช้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ เพื่อพิจารณาพระราชกำหนด สำคัญ 4 ฉบับ ที่รัฐบาลผลักดันออกมาในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้งบประมาณที่กันไว้ร่วม 1.9 ล้านล้านบาท วันนี้ เข้าสู่การพิจารณาวันที่ 3 จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. หลังประธานสั่งพัการประชุมไปเมื่อเวลา 19.50 น. โดยภาพรวมตลอด 2 วันที่ผ่านมา ส.ส.ฝ่ายค้าน ยังคงอภิปรายแสดงความกังวลต่อการออกพระราชกำหนดกู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ ที่ยังไม่มีการระบุชัดเจนถึงแหล่งที่มาของเงินกู้และการนำเงินไปใช้ช่วย SME และสร้างเสถียรภาพ ระบบการเงินก็ยังไม่ระบุวิธีการที่ชัดเจน อีกทั้งยังเห็นว่า การออกพระราชกำหนดนี้ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนและวิเคราะห์ถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 53 วรรค 2 จึงมีข้อสงสัยว่าเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่มหรือไม่ สำหรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 45,000 ล้านบาทนั้น เป็นจำนวนที่น้อยเกินไป จึงควรเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับงานด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ขอให้ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะไม่มีเหตุผลที่จะคงไว้ โดยเป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อกฎหมาย และควรบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แทน

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่าการพิจารณาใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นไปอย่างรอบคอบ ส่วนการกู้เงินจำนวนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา เยียวยา และฟื้นฟู ซึ่งมีการกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้ว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close