กกต.เผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ลำปางเขต4

กกต. เผย รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขต 4 จำนวน 5 ราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เผยแพร่เอกสาร ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติกำหนดให้วันเลือกตั้ง เป็นวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 1630 น ณ ศาลาประขาคมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง นั้น สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครตั้งแต่วันเริ่มวันรับสมัครจนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้

1.นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ
2.ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย
3.นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท
4.นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม
5.นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close