พท.อภิปรายพรก.เน้นการบริหารของรบ.ช่วงปลายธ.ค.62

เพื่อไทย อภิปรายพรก.กู้เงิน เน้นการบริหารของรัฐบาลช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน พร้อมเตรียมเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพรก.

นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ด้านนโยบายและแผนงาน กล่าวถึง การอภิปรายพระราชกำหนดกู้เงิน รวม 4 ฉบับ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคมนี้ ว่า ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบทั้งในแง่ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล เพราะไม่รู้ว่าการใช้เงินจำนวนถึง 1.9 ล้านล้านบาทจะแก้ปัญหาให้กับประเทศได้หรือไม่

ส่วนการอภิปรายจะเน้นเกี่ยวการบริหารของรัฐในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน การบริหารของรัฐบาลก่อนเกิดโควิด-19 ที่มีความล้มเหลวจนเกิดการขาดดุลงบประมาณ มีผลต่อหนี้สาธารณะ จึงห่วงการใช้เงินจำนวนมาก เพราะเท่าที่เห็นเป็นการดำเนินการทางการเมืองมากกว่าการแก้ปัญหาให้กับประเทศ ตลอดจนแผนการเยียวยา การฟื้นฟูไม่เป็นรูปธรรม การอุ้มตราสารหนี้มีสิ่งผิดปกติ นอกจากนี้จะตรวจสอบข้อกฎหมายต่างๆว่ามีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายวัฒนา เมืองสุข คณะกรรมการฯ กล่าวว่า ห่วงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย เพราะจากการคาดการณ์ของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ พบว่า การส่งออกติดลบ 8 เปอร์เซ็นต์ การลงทุน การบริโภคภายในจะหดตัว ขณะนี้ขับเคลื่อนได้เฉพาะการลงทุนของภาครัฐ ในอนาคตอาจเข้าสู่ภาวะการล้มละลายอย่างเต็มรูปแบบ และแผนการฟื้นฟูในพระราชกำหนดส่วนใหญ่เป็นรายการลงทุน ไม่มีการสร้างรายได้หรือสร้างกำลังซื้อ จึงอยากถามกลับไปถึงรัฐบาลว่าภาคส่วนไหนจะเป็นผู้ลงทุน เพราะขณะนี้ภายในประเทศยังขาดกำลังซื้อ และรัฐบาลจะดูแลคนตกงานได้อย่างไร ดังนั้น รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สร้างความชัดเจนให้กับประชาชน เพราะการที่รัฐบาลยังคงใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และไม่สามารถฟื้นฟูประเทศได้

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา คณะกรรมการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เห็นข้อบกพร่องของพระราชกำหนด 3 ฉบับ และหากสภาผ่านความเห็นชอบพระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ พรรคเพื่อไทยจะขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนด เพื่อดูแลเอสเอ็มอี ขนาดกลางและขนาดย่อม การฟื้นฟูต่างๆ และการสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการใช้เงินนั้นจะเกิดความโปร่งใสและไม่ทุจริต

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close