คูเวตชื่นชมนายกฯและสธ.ไทยในการจัดการโควิด-19

เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย ชื่นชม นายกรัฐมนตรีและการสาธารณสุขของไทย ในการจัดการสถานการณ์โควิด-19

นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี (H.E. Mr. Mohammad Husain M A Alfailakawi) เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ซึ่งไทยและคูเวตมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมายาวนานกว่า 57 ปี และในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของโลก ทุกประเทศมีความท้าทายในการจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฝากความปรารถนาดี และให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมรัฐบาลคูเวตที่สามารถดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็งและเป็นระบบ รวมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลคูเวตในการช่วยอำนวยความสะดวกจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษให้แก่นักศึกษาไทยและแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย

 

ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าว ชื่นชมการเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สามารถใช้มาตรการควบคุม และป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจำนวนมาก รวมถึงชื่นชมความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงในการรักษาดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งทางเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ในไทย และได้รายงานไปยังรัฐบาลคูเวตเป็นประจำทุกวันเพื่อเรียนรู้ความสำเร็จของไทยไปปรับใช้กับคูเวตต่อไป

 

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงาน เกษตรกรรม และแรงงาน ซึ่งไทยพร้อมส่งออกสินค้าประเภทอาหารทะเล รวมไปถึงอาหารสดและอาหารแปรรูปที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนคูเวตในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา “Kuwait 2035” โดยเห็นพ้องจะเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้นักลงทุนคูเวตเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นโครงการรวมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทย สอดคล้องกับความต้องการของคูเวตที่ต้องการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รวมทั้งยินดีที่คูเวตแสดงความประสงค์ที่จะมีความร่วมมือกับไทยในด้านแรงงาน เพราะชื่นชมในความสามารถ และศักยภาพแรงงานไทย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close